EXPO 2020 İzmir Manifestosu

EXPO’YA İNANIYORUZ! EXPO insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren fikirlerin, bilgilerin, projelerin ve kültürlerin paylaşıldığı, dünyanın en büyük buluşmalarından biridir. EXPO’lar, odaklandıkları temalar sayesinde sadece düzenlendikleri kentlerin geleceğine değil, tüm gezegenin geleceğine olumlu katkılar sağlar.

EXPO insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren fikirlerin, bilgilerin, projelerin ve kültürlerin paylaşıldığı, dünyanın en büyük buluşmalarından biridir. EXPO’lar, odaklandıkları temalar sayesinde sadece düzenlendikleri kentlerin geleceğine değil, tüm gezegenin geleceğine olumlu katkılar sağlar.
 
 
“HERKES İÇİN SAĞLIK” İDEALİNE İNANIYORUZ!
 
Sağlık, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamındaki en temel haklardandır. Sağlık, bireylerin ve ulusların refahının da temelidir. Bu nedenle İzmir; EXPO 2020 adaylık teması olarak Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefi olan “Herkes İçin Sağlık” idealini seçti. İzmir biliyor ki,
 
Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yarısının temel sağlık hizmetlerine en az 8 km uzakta yaşadığı,
Çocuk ölümlerinin % 20’sinin, yetersiz sağlık koşulları nedeniyle meydana geldiği,
Salgın hastalıkların birkaç günde, hatta saatte yeryüzüne yayılabildiği,
Kronik hastalıkların her geçen gün daha büyük tehdit halini aldığı,
Ülkelerin yarıdan çoğunun sağlık harcamalarının GSYİH’lerinin % 15’inden fazlasına ulaştığı günümüzde, “Herkes İçin Sağlık” ideali, küresel iş birliği ve bilgi paylaşımı ile mümkündür.
 
 
İzmir inanıyor ki, “Herkes İçin Sağlık” ideali, bireylere ve toplumlara dokunan alt temalarla desteklendiği zaman sürdürülebilir şekilde gerçekleşir:
 
“Sağlıklı Yaşam” bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmenin ve daha mutlu bir yaşam sürmelerinin anahtarıdır.
“Toplum Sağlığı ve Eğitim”e odaklanıldığında yaşam kalitesi yükseltilir ve birçok sağlık probleminin önüne geçilebilir.
“İnovasyon” ile mevcut ve muhtemel sağlık sorunlarının çareleri bulunabilir.
“Bakım ve İş Birliği” ile kalıcı sağlık sistemlerinin yaratılması mümkündür.
 
 
TÜRKİYE MODELİNE İNANIYORUZ!
 
Türkiye’nin sağlık alanında son 10 yılda gerçekleştirdiği reformlarla elde ettiği;
 
Ortalama ömrün 3 yıldan fazla uzaması,
Bebek ölümlerinin % 64 azalması,
Aşılamada toplumun % 100’üne ulaşılması,
Sağlık hizmetleri kapsamının % 60’tan % 97’ye yükseltilmesi gibi somut başarılar, “Herkes İçin Sağlık” idealinin erişilebilir olduğunu göstermekle kalmadı. Aynı zamanda Türkiye modeli, sağlığa erişimin adaletli, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir olabileceğini kanıtladı.
 
 
 
İZMİR’E VE İZMİRLİLERE İNANIYORUZ!
 
İşte tüm bunlardan yola çıkarak, dünya sağlık tarihine yön veren hekimlerimiz, binlerce yıllık tedavi merkezlerimiz, 9 üniversitemiz, yüksek teknolojiye sahip sağlık kurumlarımız, gelişmiş sanayimiz, iklimimiz, doğal kaynaklarımız, yetişmiş insan gücümüz ve sağlıklı yaşam kültürümüzle biz İzmirliler;
 
EXPO 2020 ile sağlık alanındaki en ileri örneklerin paylaşıldığı, tüm insanlık için yepyeni fırsatların yaratıldığı, ülkelerin ve halkların sağlık sorunlarının çözümünde yerelle küreselin buluşturulduğu bir platform yaratmayı hedefliyoruz.
 
EXPO 2020 İZMİR’İN SAĞLAYACAĞI OLANAKLARLA TÜM DÜNYANIN “HERKES İÇİN SAĞLIK” HAYALİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMASINI HEDEFLİYORUZ. 
Signer

Arkadaşlarınızla paylaşın